Harley Davidson® – Road King Custom CVO

Harley Davidson® – Road King Custom CVO
Anno 2007
60.000 km